Stjórn nemendafélagsins

Stjórn nemendafélagsins skólaárið 2076 – 2018 skipa:

Marinó Þór Pálmason, formaður
Bjartur Daði Einarsson, varaformaður
Elinóra Ýr Kristjánsdóttir, meðstjórnandi
Berghildur Björk Reynisdóttir, gjaldkeri
Emma Sól Andersdóttir, ritari

Sjoppustjórar eru Jón Steinar Unnsteinsson og Steinar Örn Finnbogason.
Tæknistjórar eru Axel Stefánsson og Sigfús Páll Guðmundsson.

Stjórn NFGB fundar að minnsta kosti tvisvar á önn með deildarstjóra unglingastigs og sér um að skipuleggja það starf sem fellur beint undir skólans s.s. árshátíð, Lyngbrekkuball og uppákomur fyrir yngstu nemendur skólans.

Húsráð Óðals fundar einu sinni í viku með forstöðumanni Óðals en jafnframt skal boðað til almennra nemendafunda á skólaárinu til að auka almenna þátttöku nemenda í félagsstarfinu. Verslunarstjóri og tæknistjóri sitja fundi húsráðs.

Formaður stjórnar fundi en getur valið staðgengil sinn ef svo ber undir.