Brautskráning áður en 10 ára skyldunámi er lokið

Foreldrar geta óskað eftir því við skólastjóra grunnskóla að barn þeirra sé útskrifað úr grunnskóla áður en 10 ára skyldunámi er lokið, telji foreldrar að viðkomandi nemandi hafi forsendur til að innritast í framhaldsskóla. Skólastjóri skal ráðfæra sig við umsjónarkennara nemandans og sérfræðiþjónustu sveitarfélagsins áður en hann tekur ákvörðun í málinu. Skólastjóri metur hvenær nemandi hafi lokið grunnskólanámi og ber ábyrgð á útskrift hans úr grunnskóla. Nemanda ber að ljúka öllu skyldunámi samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla með framúrskarandi árangri áður en hann útskrifast þaðan, samanber eftirfarandi viðmið:
• Nemandi uppfylli viðmið með hliðsjón af hæfniviðmiðum aðalnámskrár með framúrskarandi árangri.
• Nemandi hafi fengið náms- og starfsráðgjöf.
• Skólastjóri, umsjónarkennari og sérfræðiþjónusta telji útskrift ráðlega.
• Nemandi hefur félagsþroska til að takast á við félagslegt umhverfi framhaldsskóla.

Nemendur sem ekki hafa lokið grunnskólanámi geta þó hafið nám í framhaldsskóla samhliða í samráði við foreldra, viðkomandi framhaldsskóla og viðkomandi sveitarfélag, þar sem ljóst sé hvernig námið er formlega metið. Samkvæmt grunnskólalögum er gert ráð fyrir að nánar sé samið um framkvæmd og fyrirkomulag milli hlutaðeigandi grunn- og framhaldsskóla.
Ákveði skólastjóri að synja foreldrum um útskrift úr grunnskóla áður en 10 ára skyldunámi er lokið geta foreldrar kært þá synjun grunnskóla til mennta- og menningarmálaráðuneytis sem úrskurðar í málinu.
Úr Aðalnámskrá grunnskóla, Almennur hluti bls. 58-59.

Eftirfarandi verklagi skal fylgt eftir í þessum málum:
• Foreldrar sækja um til skólastjóra að barn þeirra útskrifist fyrr en hefðbundið námsfyrirkomulag gerir ráð fyrir á sérstöku eyðublaði. Ef nemandi ætlar að útskrifast í lok 9. bekkjar þarf umsókn að liggja fyrir í desember það skólaár. Ef nemandi ætlar að útskrifast í desember þarf umsókn að liggja fyrir í upphafi skólaárs.

• Námsefni 10. bekkjar skal lagt til grundvallar í námi nemenda sem ætla að útskrifast fyrr. Nemendur lesa hluta þess utanskóla.

• Standast verður eftirfarandi námsgreinar með góðum eða mjög góðum árangri: íslensku, stærðfræði, ensku, dönsku, náttúrufræði og samfélagsfræði.

• Nemandi þarf að sýna sjálfstæð vinnubrögð og mikla hæfni í að axla ábyrgð á eigin námi.

• Nemandi þarf að sýna góða ástundun og frammistöðu í tímum.

• Nemandi skal hafa lokið 10. bekkjar sundprófi.

• Nemanda stendur til boða félagsþroskamat hjá sálfræðingi skólans, óski forráðamenn þess.Skólastjóri getur einnig gert það að forsendu útskriftar að slíkt mat fari fram. Einnig sem horft er til umsagnar umsjónarkennara um almenna hæfni nemandans.

• Nemandi þarf að fara í viðtal hjá námsráðgjafa og fá ráðgjöf varðandi námið.