Um skólasókn í 1. – 10. bekk

Mætingar í skóla eru skráðar í Mentor. Þar geta foreldrar fylgst með daglegum skráningum. Kennari sendir yfirlit heim einu sinni í mánuði. Hver nemandi í 1. – 10. bekk byrjar með skólasóknareinkunnina 10 í upphafi hverrar annar. Fjarvistir og óstundvísi koma til frádráttar upphaflegri einkunn, samkvæmt eftirfarandi reglum:

 • Of seint (S) er skráð eftir að 10 mínútur eru liðnar af kennslustund. Þá lækkar mætingareinkunn um 0,2.
 • Fjarvist er skráð þegar 20 mínútur eru liðnar af kennslustund. Þá lækkar mætingareinkunn um 0,5.
 • Nemandi sem sefur yfir sig skal fá eitt seint þegar hann sefur yfir sig í fyrsta sinn (þó hann missi af fleiri en einum tíma). Í annað sinn fær hann seint fyrir alla þá tíma sem hann mætti ekki í. Komi þetta fyrir oftar skal viðkomandi fá fjarvist fyrir þá tíma sem ekki var mætt í.

Viðbrögð við brotum á mætingarreglum:

 • 8,5 Umsjónarkennari ræðir við nemanda og foreldra.
 • 7,0 Umsjónarkennari sendir foreldrum bréf, gerir þeim grein fyrir stöðu mála og boðar þá til fundar. Lausnateymi skólans fengið að málinu.
 • 5,5 Skólastjóri sendir foreldrum bréf og gerir þeim grein fyrir stöðu mála og boðar þá til fundar. Stoðkerfi skólans virkjað.
 • 4,0 Málið tilkynnt nemendaverndarráði.
 • 2,0 Tilkynning send til barnaverndarnefndar.

Verklagsreglur:

 • Þegar nemandi er kominn í 7 í skólasóknareinkunn verður umsjónarkennari í góðu sambandi við foreldra, heldur þeim upplýstum og leitar lausna ásamt lausnaleitarteymi skólans. Deildarstjórar skulu upplýstir um stöðuna.
 • Fari mætingareinkunn í 5,5 er málið á forræði skólastjóra eða þess stjórnanda sem hann felur umsjón málsins.
 • Öll bréf sem send eru til foreldra skulu sett í einstaklingsmöppu nemanda.
 • Öll samskipti munnleg og skrifleg skal skrá í dagbók nemanda í Mentor.

Góð mæting og námsástundun stuðla að farsælu skólastarfi og vellíðan nemenda.

Uppfært 01/2022