Stjórn nemendafélagsins

Stjórn nemendafélagsins skólaárið 2020 – 2021 skipa:

Elva Dögg Magnúsdóttir, formaður

Valborg Elva Bragadóttir, varaformaður
Edda María Jónsdóttir, gjaldkeri
Aðalheiður Ella Ásmundsdóttir, ritari

Eyrún Freyja Andradóttir, meðstjórnandi

Guðjón Andri Gunnarsson, meðstjórnandi

Tæknistjórar eru Atli Freyr Ólafsson og Örn Einarsson.

Tilgangur félagsins er að efla félagslegan áhuga nemenda, stuðla að félagsstarfi í skólanum og standa vörð um hagsmuni og velferð allra nemenda skólans.
Nemendaráð fundar að jafnaði einu sinni í viku með deildarstjóra unglingastigs og/ eða stuðningsfulltrúa, sér um að skipuleggja það starf sem fellur beint undir skólann. Starfstími Nemendaráðs er frá hausti fram að skólaslitum að vori.
Nemendaráð skal vera ráðgjafi skólastjórnenda um ýmis málefni nemenda, t.d. félagsmál, tómstundir og starfsaðstöðu. Skipuleggur í samstarfi við skólastjórnendur, félagsstörf nemenda og sér um framkvæmd þeirra.