Stjórn nemendafélagsins

Stjórn nemendafélagsins skólaárið 2022 – 2023 skipa:

Ásdís Lind Vigfúsdóttir, formaður

Eyjólfur Ágúst Hjörleifsson, varaformaður

Marta Lukka Magnúsdóttir, gjaldkeri

Sigurgeir Erik Þorvaldsson, ritari

Rikka Emelía Einarsdóttir, meðstjórnandi

Elín Rós Stefánsdóttir, meðstjórnandi

Tæknistjórar eru Kristján Páll R. Hjaltason og Auðunn Atli Scott.

Tilgangur félagsins er að efla félagslegan áhuga nemenda, stuðla að félagsstarfi í skólanum og standa vörð um hagsmuni og velferð allra nemenda skólans.
Nemendaráð fundar að jafnaði einu sinni í viku með deildarstjóra unglingastigs og/ eða stuðningsfulltrúa, sér um að skipuleggja það starf sem fellur beint undir skólann. Starfstími Nemendaráðs er frá hausti fram að skólaslitum að vori.
Nemendaráð skal vera ráðgjafi skólastjórnenda um ýmis málefni nemenda, t.d. félagsmál, tómstundir og starfsaðstöðu. Skipuleggur í samstarfi við skólastjórnendur, félagsstörf nemenda og sér um framkvæmd þeirra.