Stjórn nemendafélagsins

Stjórn nemendafélagsins skólaárið 2019 – 2020 skipa:

Elinóra Ýr Kristjánsdóttir, formaður

Elfa Dögg Magnúsdóttir, varaformaður
Edda María Jónsdóttir, gjaldkeri
Elín Björk Sigurþórsdóttir, ritari

Valborg Elva Bragadóttir, meðstjórnandi

Tæknistjórar eru Jónas Bjarki Reynisson og Örn Einarsson.

Verslunarstjórar eru Vilhjálmur Ingi Ríkharðsson og Elfa Dögg Magnúsdóttir.

Tilgangur félagsins er að efla félagslegan áhuga nemenda, stuðla að félagsstarfi í skólanum og standa vörð um hagsmuni og velferð allra nemenda skólans.
Nemendaráð fundar að jafnaði einu sinni í viku með deildarstjóra unglingastigs og/ eða stuðningsfulltrúa, sér um að skipuleggja það starf sem fellur beint undir skólann. Starfstími Nemendaráðs er frá hausti fram að skólaslitum að vori.
Nemendaráð skal vera ráðgjafi skólastjórnenda um ýmis málefni nemenda, t.d. félagsmál, tómstundir og starfsaðstöðu. Skipuleggur í samstarfi við skólastjórnendur, félagsstörf nemenda og sér um framkvæmd þeirra.