Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafi er málsvari nemenda og trúnaðarmaður. Hann leitast við að aðstoða þá við lausn ýmissa mála sem upp koma. Hann stendur vörð um velferð nemenda á breiðum vettvangi og veitir þeim ráðgjöf. Hann vinnur í nánu samstarfi við foreldra eftir því sem við á og aðra sérfræðinga innan og utan skólans. Námsráðgjafi er ekki meðferðaraðili en aðstoðar við lausn á vandamálum og  vísar málum einstaklinga til viðeigandi sérfræðings s.s. sálfræðings, hjúkrunarfræðings og sérkennara, eftir því sem við á. Helstu verkefni náms- og starfsráðgjafa eru:

 • Nám, námstækni og prófkvíði
 • Framhaldsnám og starfsval
 • Aðstoð við raunhæfar áætlanir m.t.t. áhugasviðs
 • Persónuleg mál

Aðstoð námsráðgjafa beinist að því að auka þekkingu nemenda á sjálfum sér, viðhorfum sínum, áhuga og hæfileikum þannig að þeir fái betur notið sín í námi og starfi. Dæmi um erindi nemenda til náms- og starfsráðgjafa er tengjast náminu:

 • Skipulag heimanáms
 • Einbeitingarskortur í náminu
 • Skipulagsleysi
 • Kvíði tengdur skólagöngu og prófum
 • Mætingar
 • Námsleiðir
 • Starfsval

Dæmi um erindi nemenda til náms- og starfsráðgjafa er tengjast persónulegum málum:

 • Samskipti við aðra, s.s. hitt kynið, kennara, bekkjarfélagana
 • Hvernig nýta má hæfileika nemenda
 • Feimni
 • Einmanaleiki
 • Stríðni
 • Einelti
 • Kvíði og þunglyndi
 • Ýmislegt sem nemendum liggur á hjarta

Nemendur geta leitað beint til námsráðgjafa með þau mál sem þeim liggja á hjarta. Jafnframt geta foreldrar, kennarar og stjórnendur skólans vísað málum til námsráðgjafa. Námsráðgjafi skólans er Elín Kristjánsdóttir – elin@menntaborg.is